Pháp luật

Chính phủ trình Quốc hội chính sách tiền lương mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2024

Thanh An 03/10/2023 12:03

Trong khuôn khổ Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Chính phủ đã trình Quốc hội về việc xem xét, thảo luận và thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 kể từ ngày 1/7/2024 với 6 nội dung cụ thể.

5nguyenphutrong-1696219884255647838826.jpg
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Việc thực hiện chế độ tiền lương mới này được áp dụng với đối tượng là cán bộ, công chức nhằm đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, đúng thẩm quyền theo phân cấp hiện hành, trong bối cảnh thời điểm hiện tại, tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức còn thấp, chưa thực sự tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức tâm huyết, toàn tâm, toàn ý, cống hiến trong quá trình thực thi công vụ. Đây là một trong những nội dung quan trọng được Trung ương thảo luận tại hội nghị này thuộc kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026.

Được biết, nhằm thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,80 triệu đồng (tăng 20,8%); đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công theo mức lương cơ sở cho phù hợp.

Trong giai đoạn tới, thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 kể từ ngày 1/7/2024. Việc quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức sẽ là căn cứ xác định vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức. Theo đó, cán bộ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm theo ngành, lĩnh vực quản lý để thống nhất áp dụng.

Về danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức có 861 vị trí, trong đó nhóm lãnh đạo, quản lý: 137 vị trí; nhóm công chức nghiệp vụ chuyên ngành: 665 vị trí; nhóm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 37 vị trí; nhóm hỗ trợ, phục vụ: 22 vị trí. Về danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã có 17 vị trí, trong đó cán bộ chuyên trách có 11 vị trí; công chức cấp xã có 6 vị trí.

Các thông tư còn lại sẽ được các bộ tập trung rà soát, chỉnh lý và ban hành trong thời gian tới. Tới đây, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phê duyệt vị trí việc làm công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý làm cơ sở để từng bước cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Đồng thời, đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, quy hoạch cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, hướng tới trả lương theo vị trí việc làm.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, những năm qua, trong bối cảnh vừa phải phòng chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19, vừa phải bảo đảm an sinh xã hội, chúng ta vẫn tiết kiệm được 500.000 tỷ đồng để chuẩn bị cải cách tiền lương trong các năm 2024, 2025 và 2026.

Đánh giá đây là nỗ lực rất lớn, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách thực hiện phương án cải cách tiền lương khi được Trung ương thông qua. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024 và tiến tới hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra cho cả nhiệm kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chính phủ trình Quốc hội chính sách tiền lương mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO