5 giải pháp đồng bộ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

HT| 20/11/2020 06:00

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 -2025. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và người dân… phải thực hiện để tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ hằng năm.

chi-thi-20c-9531-1605784314.jpg

Tại Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể - xã hội lượng ưu tiên và nghiêm túc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

Chỉ thị đề ra 5 giải pháp đồng bộ tiết kiệm điện, bao gồm:

1. Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở;

2. Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời;

3. Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình;

4. Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ;

5. Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiết kiệm điện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương vai trò chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai; đồng thời tham mưu, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện chương trình nhằm xây dựng cơ chế khuyến khích, khen thưởng cũng như đề xuất các phương án điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, Bộ Công Thương sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trong việc rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy định mức sử dụng năng lượng phù hợp, hiệu quả cho đơn vị sản phẩm của ngành/tiểu ngành. 

Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc đảm bảo vận hành tối ưu và phân phối hiệu quả năng lượng, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương được giao vai trò phối hợp, hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch hành động chi tiết theo từng năm để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20 về tiết kiệm điện. Đồng thời đôn đốc, giám sát, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc trong việc hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ triển khai các giải pháp, sáng kiến, công nghệ tiết kiệm năng lượng; xây dựng chế tài xử phạt hợp lý.

Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trách nhiệm phối hợp thực hiện các công việc liên quan trong lĩnh vực, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý, nhằm triển khai một cách đồng bộ và nhất quán các giải pháp tiết kiệm điện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm bảo mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
5 giải pháp đồng bộ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO