3 trường hợp dự án không phải xin giấy chứng nhận đầu tư

HT| 10/09/2021 09:10

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Ngoài những dự án bắt buộc thì có những dự án không phải xin giấy chứng nhận đầu tư.

3 trường hợp dự án không phải xin giấy chứng nhận đầu tư

Các dự án không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp nêu tại Khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư năm 2020:

1. Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

2. Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không thuộc trường hợp sau đây:

- Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

- Có tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài (đối với công ty hợp danh) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

- Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài (đối với công ty hợp danh) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

3. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Như vậy, nếu thuộc trường hợp trên, các nhà đầu tư không cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đồng nghĩa với việc không phải xin giấy chứng nhận đầu tư. Nếu nhà đầu tư có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư (trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế) thì vẫn có thể thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
3 trường hợp dự án không phải xin giấy chứng nhận đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO