Tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

HT| 18/11/2021 09:27

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Cụ thể, sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 8 thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là hai năm (quy định cũ là một năm).

Nghị định 102/2021/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 22 xử phạt hành vi cho, bán hóa đơn: phạt tiền từ 20-50 triệu đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn, trừ hành vi cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành; cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng đặt in hóa đơn cho tổ chức, cá nhân khác.

Bên cạnh đó, Nghị định 102/2021/NĐ-CP còn sửa đổi, bổ sung Khoản 3-4 Điều 26 xử phạt hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn. Cụ thể, phạt tiền từ 4-8 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập; làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc; làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế. Các bên liên quan phải lập biên bản ghi nhận việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 26.

Nghị định 102/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO