Trong nước

Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng

Nguyễn An 08/05/2024 10:59

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn đối với thu nhập nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn, đảm bảo người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Đồng thời, các tổ chức có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân xác định rõ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với thực tế quản lý người nộp thuế trên địa bàn để tuyên truyền cho các cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và các tổ chức khai thay, nộp thuế thay cho các cá nhân (bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại có hoạt động lưu ký chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức phát hành chứng khoán).

thu-tuc-hoan-thue-thu-nhap-ca-nhan-2022-don-gian-chi-tiet-202205190759322379_ahwc.jpeg
Các tổ chức có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân xác định rõ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo đó, các cơ quan thuế cần tuyên truyền rõ trách nhiệm phải khai thuế, nộp thuế thay của tổ chức từ ngày 1/1/2023 đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại. Đối với cổ phiếu được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán từ ngày 31/12/2022 trở về trước của cá nhân chưa kê khai, chưa được tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay, cục thuế hướng dẫn cho các cá nhân khai thuế, nộp thuế và lưu ý các nội dung liên quan đến thời gian được thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tổ chức giám sát việc kê khai thay, nộp thay thuế thu nhập cá nhân của các tổ chức khai thay, nộp thay. Theo đó, đối với các tổ chức chưa thực hiện nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, các cục thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế theo quy định để rà soát, tiến hành đôn đốc việc này đối với thu nhập từ cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của cá nhân theo quy định.

Đồng thời, các đơn vị cần thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế để thực hiện kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế đối với các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại có hoạt động lưu ký chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức phát hành chứng khoán theo quy định. Trường hợp phát hiện rủi ro, cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy định.

Trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế, cơ quan thuế cần lưu ý kiểm tra việc khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân (nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận thưởng bằng cổ phiếu) và việc kê khai, nộp thuế của các cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi các cá nhân này chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại theo đúng quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO