Quý I/2021, FPT ký kết 4 hợp đồng trên 5 triệu USD tại nước ngoài bất chấp Covid-19

H.Ng| 24/04/2021 00:54

Kết thúc quý đầu tiên của năm 2021, FPT ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận cao, 29% tại hai khối kinh doanh chủ lực là công nghệ và viễn thông.

Quý I/2021, FPT ký kết 4 hợp đồng trên 5 triệu USD tại nước ngoài bất chấp Covid-19

Quý I/2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT lần lượt đạt 7.586 tỷ đồng và 1.397 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% và 22,3%, tương đương 102% và 105% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 22,8%, đạt 103% kế hoạch, và lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng trưởng 20,8%, đạt 104% kế hoạch.

Với tốc độ tăng trưởng LNTT cao nhất trong các khối kinh doanh, khối công nghệ đóng góp 40% vào tổng LNTT và 55% vào tổng doanh thu của toàn Tập đoàn. 

Với định hướng tập trung chuyển đổi số cho khối khách hàng Chính phủ và các doanh nghiệp lớn, đồng thời chú trọng phát triển các giải pháp, nền tảng Made by FPT, lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường trong nước của FPT ghi nhận kết quả tăng trưởng cao cả về doanh thu và LNTT, đạt lần lượt 986 tỷ đồng, tăng 40,1% và 59 tỷ đồng, tăng 1.828,7% so với cùng kỳ.

Tại thị trường nước ngoài, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin đạt 3.169 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ. LNTT của lĩnh vực này đạt 495 tỷ đồng, tăng 16,4% so với quý I/2020. Cũng trong quý I/2021, FPT đã ký kết thành công 4 hợp đồng lớn với doanh số trên 5 triệu USD/hợp đồng. Nhờ vậy, doanh thu kỳ mới của thị trường nước ngoài tăng 43%, đạt 4.489 tỷ đồng, là cơ sở đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong các quý còn lại của năm nay.

Khối viễn thông ghi nhận 2.925 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,6%, và 576 tỷ đồng LNTT, tăng 29% so với cùng kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quý I/2021, FPT ký kết 4 hợp đồng trên 5 triệu USD tại nước ngoài bất chấp Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO