FPT Digital đoạt 2 giải Sao Khuê năm 2023

B.N| 29/04/2023 06:43

FPT Digital vừa được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam công nhận 2 dịch vụ xuất sắc tại Giải thưởng Sao Khuê 2023: Dịch vụ Khảo sát hiện trạng và Đánh giá mức độ trưởng thành số (thuộc hạng mục Chuyển đổi số) và dịch vụ Đào tạo Chuyển đổi số là dịch vụ xuất sắc thuộc hạng mục Đào tạo Công nghệ thông tin.

FPT Digital đoạt 2 giải Sao Khuê năm 2023

Dịch vụ Đào tạo Chuyển đổi số của FPT Digital được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2023

Dịch vụ Đào tạo Chuyển đổi số (CĐS) của FPT Digital sử dụng framework PX+, giúp doanh nghiệp đảm bảo xây dựng văn hóa số hiệu quả dựa trên Đào tạo tổng quan về CĐS, Đào tạo truyền thông nội bộ và Đào tạo mô hình CĐS. 

Dịch vụ Đào tạo CĐS giúp doanh nghiệp từng bước xây dựng Văn hóa số, đảm bảo tính đồng bộ giữa ba trụ cột, gồm: Kinh doanh - Công nghệ - Con người trên suốt hành trình CĐS. 

Mỗi năm FPT Digital đã cung cấp hơn 1.500 giờ đào tạo tổng quan về CĐS cho hơn 1.000 lãnh đạo quản lý cấp trung các phòng ban, hình thành được hơn 250 sáng kiến số. 

-7805-1682692905.jpg

Dịch vụ Khảo sát hiện trạng và Đánh giá Mức độ trưởng thành số nhận Giải thưởng Sao Khuê cho hạng mục Chuyển đổi số

FPT Digital là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ Khảo sát hiện trạng và Đánh giá mức độ trưởng thành số tại Việt Nam. Mô hình đánh giá mức độ trưởng thành số được FPT Digital xây dựng dựa trên 6 khía cạnh trọng yếu: Khách hàng, Dữ liệu, Văn hóa, Chiến lược, Công nghệ, Vận hành với 25 hạng mục và 139 tiêu chí chi tiết. Dựa vào kết quả đánh giá, các chuyên gia tư vấn của FPT Digital sẽ đưa ra khuyến nghị những vấn đề trọng tâm cần cải thiện nhằm xác định vị thế doanh nghiệp trong các cấp độ CĐS. 

Tới nay, dịch vụ này đã được FPT Digital triển khai trực tiếp cho hơn 100 doanh nghiệp vừa và lớn, thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, với sự tham gia của hơn 1.200 lãnh đạo và quản lý các phòng ban tại doanh nghiệp. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
FPT Digital đoạt 2 giải Sao Khuê năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO