Doanh nghiệp nhà nước phải đảm bảo nguyên tắc thực hiện công bố thông tin

HT| 27/04/2021 06:00

Báo cáo công bố thông tin phải được duy trì trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp nhà nước, cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cổng thông tin doanh nghiệp tối thiểu 5 năm. Đây là một trong những nguyên tắc mà doanh nghiệp nhà nước cần tuân thủ trong công bố thông tin.

Doanh nghiệp nhà nước phải đảm bảo nguyên tắc thực hiện công bố thông tin

Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/4/2021) về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, doanh nghiệp nhà nước cần đảm bảo các nguyên tắc sau khi thực hiện công bố thông tin:

- Việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước và xã hội.

- Việc công bố thông tin do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Trường hợp thực hiện công bố thông tin thông qua người được ủy quyền, doanh nghiệp phải gửi giấy ủy quyền theo mẫu quy định tại nghị định này đến cơ quan đại diện chủ sở hữu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời công khai nội dung này trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố.

- Báo cáo công bố thông tin được xây dựng theo đúng mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo nghị định này và được chuyển sang dữ liệu dưới dạng điện tử (định dạng file là PDF, Word, Exel). Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại báo cáo nêu tại Phụ lục II kèm theo nghị định này. Ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin là tiếng Việt.

- Báo cáo công bố thông tin qua mạng điện tử của doanh nghiệp có giá trị pháp lý như bản giấy, là cơ sở đối chiếu, so sánh, xác thực thông tin phục vụ cho công tác thu thập, tổng hợp thông tin; kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo công bố thông tin phải được duy trì trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cổng thông tin doanh nghiệp tối thiểu 5 năm. Doanh nghiệp công bố thông tin thực hiện việc bảo quản, lưu trữ thông tin đã báo cáo, công bố theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nghiệp nhà nước phải đảm bảo nguyên tắc thực hiện công bố thông tin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO