Công ty chứng khoán không được lạm dụng tiền của khách hàng dưới mọi hình thức

P.V| 20/01/2021 09:30

Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021, Thông tư 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định rõ, công ty chứng khoán (CTCK) không được lạm dụng tiền của khách hàng dưới mọi hình thức.

Công ty chứng khoán không được lạm dụng tiền của khách hàng dưới mọi hình thức

Phải tách bạch tiền gửi của khách hàng

Đối với việc quản lý tiền của khách hàng, CTCK phải quản lý tách bạch tiền gửi giao dịch chứng khoán (GDCK) của từng khách hàng, tách bạch tiền của khách hàng với tiền của CTCK.

CTCK không được trực tiếp nhận và chi trả tiền mặt để GDCK của khách hàng mà phải thực hiện qua ngân hàng thương mại. CTCK không được lạm dụng tiền của khách hàng dưới mọi hình thức. Các giao dịch liên quan đến tiền của khách hàng chỉ được phép thực hiện theo quy định của pháp luật.

CTCK mở tài khoản chuyên dụng tại ngân hàng thương mại để quản lý tiền gửi GDCK của khách hàng. Tài khoản chuyên dụng phải mở riêng biệt và tách bạch với các tài khoản khác của CTCK.

CTCK có trách nhiệm thiết lập hệ thống kế toán để quản lý tiền gửi của từng nhà đầu tư. CTCK có nghĩa vụ xác định rõ số dư tại mọi thời điểm của từng khách hàng và cung cấp sao kê chi tiết số dư tiền của từng khách hàng bất cứ lúc nào theo yêu cầu của khách hàng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

CTCK có trách nhiệm đảm bảo thực hiện mọi yêu cầu rút, chuyển tiền của khách hàng trong phạm vi số dư tiền của khách hàng khi khách hàng không còn nghĩa vụ phải trả đối với CTCK.

Quản lý chứng khoán của khách hàng

Đối với chứng khoán đã được đăng ký lưu ký tập trung, CTCK phải quản lý tách biệt chứng khoán thuộc sở hữu của khách hàng với chứng khoán thuộc sở hữu của CTCK.

CTCK phải thực hiện tái ký gửi chứng khoán của khách hàng vào Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật về đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán GDCK.

CTCK có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ cho khách hàng về những quyền lợi phát sinh liên quan đến chứng khoán của khách hàng; việc gửi, rút, chuyển khoản chứng khoán thực hiện theo lệnh của khách hàng và theo quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán GDCK.

Đối với chứng khoán chưa được đăng ký lưu ký tập trung, CTCK được đăng ký và lưu ký chứng khoán của khách hàng tại CTCK theo hợp đồng ký kết với khách hàng và theo quy định tại Điều 21 Thông tư này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Công ty chứng khoán không được lạm dụng tiền của khách hàng dưới mọi hình thức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO