Bộ trưởng Đào Ngọc Dung giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quan hệ lao động

P.V| 21/08/2021 06:32

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TTg kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quan hệ lao động

Theo đó, Ủy ban có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan về phương hướng, cơ chế, chính sách và các biện pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện chủ trương, cơ chế, chính sách về quan hệ lao động; các giải pháp xây dựng, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Nghiên cứu, đề xuất, khuyến nghị, tham gia ý kiến với cơ quan, tổ chức liên quan về giải pháp thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quan hệ lao động; các biện pháp xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh trong quan hệ lao động.

Bên cạnh đó, Ủy ban Quan hệ lao động có nhiệm vụ xây dựng, công bố các báo cáo định kỳ và đột xuất về quan hệ lao động; hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu, thiết lập và vận hành cơ chế ba bên về quan hệ lao động phù hợp với yêu cầu và điều kiện cụ thể của từng địa phương; thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quan hệ lao động theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban có 9 thành viên, gồm Chủ tịch Ủy ban là Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ba Phó Chủ tịch Ủy ban, gồm: Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Các thành viên Ủy ban còn lại, gồm: đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Ủy ban có Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận giúp việc, trong đó, Bộ phận kỹ thuật có trách nhiệm giúp Ủy ban chuẩn bị các báo cáo chuyên môn, kỹ thuật liên quan đến nhiệm vụ của Ủy ban.

Chủ tịch Ủy ban thành lập Bộ phận kỹ thuật gồm các thành viên là người của các cơ quan, tổ chức tham gia thành viên Ủy ban và cơ quan, tổ chức liên quan. Bộ phận giúp việc có trách nhiệm thực hiện công tác hành chính của Ủy ban.

Ủy ban sử dụng đơn vị chuyên môn thuộc bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Bộ phận giúp việc.

Các thành viên Ủy ban, Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ủy ban làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số theo Quy chế làm việc của Ủy ban; có con dấu riêng và được quản lý tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hoạt động của Ủy ban do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quan hệ lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO