ABBank vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế với 924 tỷ đồng

y.n| 22/01/2019 06:27

Kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt 924 tỷ đồng (tương đương đạt 152,7% so với 2017), trong đó, lãi thuần từ dịch vụ đạt 392 tỷ đồng (đạt 226,2% so với 2017).

ABBank vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế với 924 tỷ đồng

Cụ thể, tính đến hết ngày 31/12/2018, lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt 924 tỷ đồng, tương đương đạt 102,6% so với kế hoạch năm 2018 và đạt 152,7% so với năm 2017. Tổng tài sản đạt 90.453 tỷ đồng, tương đương 106,8% so với năm 2017. Như vậy, nhờ gia tăng tỷ lệ tài sản sinh lời trên tổng tài sản, ABBank đã đạt tăng trưởng về hiệu quả nhanh hơn tăng về quy mô.

Đặc biệt, trong năm 2018, thu từ hoạt động dịch vụ của ABBank đạt 392 tỷ đồng, tương ứng đạt 147,1% so với kế hoạch năm và đạt 226,2% so với năm 2017. Chỉ tính riêng trong quý IV/2018, thu nhập từ phí dịch vụ của ABBank đã đạt 262 tỷ đồng, tăng đến 370% so với cùng kỳ năm 2017. 

Theo đó, thu nhập từ dịch vụ đã đóng góp tới 42,4% trong tổng lợi nhuận trước thuế 2018 của ngân hàng, tăng từ mức 28,6% của năm 2017. Kết thúc 2018, lợi nhuận mua bán chứng khoán đầu tư của ABBank cũng có sự tăng trưởng, đạt 178% so với số thực hiện năm 2017, theo đó, ABBank nằm trong top 10 thành viên giao dịch mua bán hẳn (outright) trái phiếu Chính phủ lớn nhất thị trường.

Bên cạnh một số chỉ tiêu có sự tăng trưởng nổi bật, các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu khác của ABBank vẫn giữ được sự ổn định, đảm bảo tính thanh khoản: huy động đạt 73.834 tỷ đồng; dư nợ đạt 54.885 tỷ đồng, trong đó, cho vay khách hàng cá nhân đạt 22.507 tỷ đồng (đạt 114,5% so với năm 2017), cho vay SME đạt 9.826 tỷ đồng (đạt 106,3% so với 2017).

Năm 2018, chất lượng tín dụng tiếp tục được ABBank chú trọng với định hướng “phát triển gắn với bền vững, hiệu quả”. Không chỉ đẩy mạnh mảng thu từ phí dịch vụ, các khoản vay tại ABBank cũng được thẩm định và tăng cường giám sát chặt chẽ. Nợ xấu tiếp tục được kiểm soát tốt dưới 3% theo quy định của NHNN, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm hơn 34% so với 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
ABBank vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế với 924 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO