4 chuyên đề sẽ được giám sát năm 2023

HT| 24/05/2022 06:00

Việc triển khai giám sát chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo sát sao và có một số điểm đổi mới so với thông lệ trước đây.

4 chuyên đề sẽ được giám sát năm 2023

Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, nhằm tiếp tục thực hiện “việc đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội” Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Tổng thư ký Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội dự kiến những nội dung của các nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 để trình Quốc hội, UBTVQH thông qua làm cơ sở để ban hành kế hoạch triển khai, tạo sự thống nhất, chủ động trong tổ chức thực hiện.

Trong đó, việc triển khai giám sát chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo sát sao và có một số điểm đổi mới so với thông lệ trước đây. Cụ thể, lần đầu tiên, các đoàn giám sát có mời thêm sự tham gia của lãnh đạo một số cơ quan có liên quan, các chuyên gia và đặc biệt là sử dụng tối đa các kết quả, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; các đoàn giám sát ban hành Nghị quyết phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của đoàn giám sát; căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở xem xét báo cáo của các cơ quan, đoàn giám sát sẽ lựa chọn cơ quan, địa phương và báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định trước khi tổ chức giám sát trực tiếp tại cơ quan, địa phương, cơ sở; HĐND tỉnh tổ chức việc thực hiện giám sát và gửi báo cáo về đoàn giám sát.

Đáng chú ý, các đoàn đại biểu Quốc hội phải tổ chức giám sát đối với cả 4 chuyên đề (trước đây, đoàn đại biểu Quốc hội chỉ tiến hành giám sát ở các địa phương mà đoàn giám sát của Quốc hội và UBTVQH không đến tiến hành giám sát trực tiếp); đồng thời, huy động sự phối hợp tham gia giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội và chịu trách nhiệm bước đầu về kết quả giám sát, tính xác thực của báo cáo tại địa phương.

Đặc biệt, việc UBTVQH trình Quốc hội cho phép đổi mới trong ban hành Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội là không ban hành kèm theo kế hoạch giám sát, chỉ đưa một số nội dung chính như: phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian xem xét báo cáo... vào nghị quyết.

Đồng thời, giao UBTVQH xem xét, cho ý kiến và thông qua kế hoạch chi tiết, đề cương báo cáo của các đoàn giám sát chuyên đề; xác định cụ thể hơn về đối tượng, nội dung giám sát tại kế hoạch chi tiết để tạo sự chủ động cho đoàn giám sát trước khi trưởng đoàn giám sát ký ban hành đã mang lại kết quả tích cực, là bài học kinh nghiệm quý cho việc xây dựng và triển khai các đoàn giám sát chuyên đề những năm tiếp theo.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, căn cứ quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, đặc điểm tình hình năm 2023 và đề xuất của các cơ quan, UBTVQH đã dự kiến nội dung chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.

Trong đó, đối với giám sát chuyên đề, UBTVQH đã chỉ đạo Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp theo 10 nhóm lĩnh vực với 121 vấn đề thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đồng thời, căn cứ vào tiêu chí lựa chọn, nội dung đã thực hiện, năng lực thực hiện của các cơ quan, đã tiến hành lựa chọn các chuyên đề giám sát theo quy trình chặt chẽ.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quyết định chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại sẽ giao cho UBTVQH tổ chức giám sát.

Chuyên đề 1: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Chuyên đề 2: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Chuyên đề 3: Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
4 chuyên đề sẽ được giám sát năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO