3 việc cần làm sau khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật

HT| 14/06/2021 06:00

Người đại diện theo pháp luật là chức danh bắt buộc phải có trong doanh nghiệp. Khi người đại diện theo pháp luật được thay đổi, doanh nghiệp phải thực hiện một số công việc dưới đây.

3 việc cần làm sau khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật

1. Thay đổi thông tin ngân hàng

Kể từ ngày 1/5/2021, thông tin về tài khoản ngân hàng không còn là thông tin đăng ký thuế nữa. Vì vậy, sau khi thành lập, doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng không cần phải thông báo với bất kỳ cơ quan nào.

Mỗi doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều tài khoản ngân hàng. Tài khoản ngân hàng đứng tên chủ tài khoản là nguời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tài khoản ngân hàng là thông tin quan trọng của mỗi doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động giao dịch. Vì vậy, để thông tin của doanh nghiệp được đồng nhất, sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải thay đổi thông tin chủ tài khoản ngân hàng.

2. Đổi thông tin giấy phép con

Giấy phép con được hiểu là giấy tờ pháp lý cấp cho cá nhân, tổ chức để chứng nhận họ đủ điều kiện kinh doanh một, một số ngành, nghề có điều kiện.

Giấy phép con có thời hạn sử dụng cụ thể. Khi hết thời hạn thì cơ sở phải xin gia hạn giấy phép con hoặc xin cấp mới nếu muốn tiếp tục kinh doanh ngành nghề đó hoặc thay đổi thông tin trên giấy phép con.

Trường hợp thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật, nếu giấy phép con có thể hiện thông tin người đại diện theo pháp luật thì giấy phép con đó cần phải được thay đổi. Tránh trường khi cơ quan nhà nước kiểm tra giấy phép con, thông tin về người đại diện theo pháp luật không trùng khớp.

3. Tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ (nếu có)

Trường hợp khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, trường hợp người đại diện là cổ đông, người góp vốn nhận chuyển nhượng thêm hoặc góp vốn thêm thì doanh nghiệp phải làm thủ tục tăng vốn điều lệ.

Lưu ý, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và thủ tục tăng vốn điều lệ có thể được thực hiện đồng thời cùng một lúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
3 việc cần làm sau khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO