MULTIMEDIA

Café với Doanh Nhân Sài Gòn 21/8: Dịch bệnh vẫn tiếp diễn, cách nào đưa công nhân vào nhà máy?

TP.HCM đặt mục tiêu nâng tỷ lệ từ 5-10% DN tổ chức hoạt động sản xuất trở lại trong điều kiện an toàn phòng dịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh Thành phố và các địa phương lân cận ngày càng thắt chặt biện pháp phòng dịch, lực lượng lao động của các DN ít nhiều đã bị phân tán. Các DN muốn quay trở lại hoạt động hoặc tăng dần quy mô sản xuất sẽ làm như thế nào? Đây cũng là nội dung tiêu điểm Chương trình Café với Doanh Nhân Sài Gòn qua phần toạ đàm trực tuyến với các DN.

DNSG Thứ bảy, 21/8/2021, 06:00
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản