Năm 2019, LienVietPostBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng

25/04/2019 07:33

Mục tiêu trên vừa được Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) công bố tại Đại hội cổ đông 2019. Theo đó, năm 2019, ngân hàng huy động vốn thị trường I đạt 165.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỷ đồng, đồng thời sẽ phát triển và khai thác hiệu quả mạng lưới, phủ kín đến các quận huyện trên toàn quốc.

Năm 2019, LienVietPostBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng

Công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, LienVietPostBank cho biết, năm 2018, Ngân hàng cơ bản hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra: tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 175.095 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10.201 tỷ đồng, tổng huy động vốn tại thị trường I đạt 138.229 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 120.972 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.213 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, LienVietPostBank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2018, đưa vốn điều lệ từ gần 7.500 tỷ đồng lên hơn 8.881 tỷ đồng. Trong Đại hội lần này, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 từ lợi nhuận sau thuế và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2019 của Ngân hàng lên gần 9.770 tỷ đồng.

Về cổ tức, 10 năm qua, LienVietPostBank đã chia cổ tức cho cổ đông gần 105% (trong đó trên 90% bằng tiền mặt) và dự kiến chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2018 là 10%.

Với tầm nhìn trở thành “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam – Ngân hàng của mọi người”, năm 2019, Ngân hàng phát huy các thành tích đã đạt được trên nền tảng vững chắc đã xây dựng, với sự đồng tâm hiệp lực cùng phấn đấu của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên của LienVietPostBank, 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Năm 2019, LienVietPostBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO