MULTIMEDIA

Việt Nam trước cơ hội chưa từng có về thanh toán không dùng tiền mặt

Theo đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Việt Nam đang đứng trước cơ hội chưa từng có để tận dụng lợi thế của các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm thúc đẩy thương mại, sản xuất và tiêu dùng. 

Hoàng Tâm Thứ hai, 30/11/2020, 10:18
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản