E-PAPER

MULTIMEDIA

TP.HCM: rất nhiều dịch vụ công có thể làm trực tuyến

Nếu năm 2016, TP.HCM chỉ có hơn 450 thủ tục có thể làm trực tuyến, thì đến cuối năm 2019 con số này đã tăng lên trên 1.100. Từ chỗ chỉ 4%, đến nay đã có hơn 56% thủ tục thực hiện theo hình thức trực tuyến. Mục tiêu từ nay đến năm 2025, TP.HCM có trên 50% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến ở cấp độ 3,4.

Phước Thắng Thứ hai, 28/9/2020, 16:48
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản