E-PAPER

Multimedia

Thay đổi mô hình kinh doanh thích ứng Covid-19

"Tất cả đã thay đổi? Thay đổi mô hình kinh doanh/chiến lược kinh doanh". Đây là giai đoạn khó khăn đối với cả nền kinh tế và doanh nghiệp trong nước. Nhưng doanh nghiệp buộc phải thay đổi mô hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh để thích ứng với Covid-19 để tồn tại và phát triển sau khi đại dịch đi qua.

Thanh Tâm Thứ ba, 15/9/2020, 15:29
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản