E-PAPER

Multimedia

Tăng ngày công để tăng thu nhập cho người lao động

Vào lúc này đã có một số doanh nghiệp đã tăng cường sản xuất, tăng ngày công nhằm tăng thêm thu nhập cho người lao động.

Thứ ba, 19/1/2010, 13:46
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản