E-PAPER

Multimedia

Sinh viên dùng trí tuệ nhân tạo để phát hiện vượt đèn đỏ

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ “xem” dữ liệu thu được từ qua camera giám sát, tự động nhận ra những phương tiện tham gia giao thông nào vượt đèn đỏ, báo ngay về trung tâm xử lý.

Thanh Hoàng Thứ tư, 16/9/2020, 22:53
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản