E-PAPER

MULTIMEDIA

Quản lý dạy học theo cách “thông minh”

Mô hình thí điểm Trung tâm Điều hành Giáo dục Thông minh TP.HCM sau một thời gian thí điểm đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ rất tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành bằng các công cụ thông minh, xử lý những tình huống cần thiết, cấp bách, như vận động cả hệ thống ngành giáo dục trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

Văn Nam Thứ tư, 23/9/2020, 16:03
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản