E-PAPER

Multimedia

Nhà hàng nói không với thức ăn thừa tại Hàn Quốc

Bạn đã từng đến ăn tại nhà hàng nào mà muốn ăn bao nhiêu tùy thích, còn tiền thì trả tùy tâm chưa? Điều này có thật tại một nhà hàng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên,...

Nguồn: VTV Thứ năm, 5/5/2016, 10:52
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản