E-PAPER

Multimedia

Nguồn gốc thật sự của franchise

Có thể nhiều người nhầm lẫn rằng Ray Kroc chính là người phát minh ra franchise nhưng...

Nguồn: TEDvn Thứ ba, 19/5/2015, 16:48
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản