MULTIMEDIA

Người hưởng lương hưu tiếp tục đi làm có phải đóng BHXH?

Người đã hưởng lương hưu, qua tuổi lao động nhưng vẫn đi làm thì đơn vị sử dụng lao động xử lý ra sao, có phải đóng tiếp BHXH cho người lao động không?

Băng Tâm Thứ hai, 16/11/2020, 14:13
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản