MULTIMEDIA

Mô hình nông trại thông minh tại Hàn Quốc

Một nông trại trong nhà kính, vận hành gần như tự động nhờ vào các thiết bị cảm ứng và máy phân tích dữ liệu.

Nguồn: VTV Thứ bảy, 24/9/2016, 09:59
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản