E-PAPER

MULTIMEDIA

Mô hình chia sẻ công việc tại Đức

Tại Berlin (Đức) có một công ty khởi nghiệp đã tìm ra giải pháp cho một cuộc sống cân bằng: Mô hình chia sẻ công việc.

Nguồn: VTV Thứ bảy, 25/4/2015, 06:45
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản