E-PAPER

MULTIMEDIA

Larry Smith: Bạn không thể lập nên đại nghiệp, trừ khi...

Tại sao bạn không thể tìm thấy niềm đam mê? Tại sao bạn không thể tạo lập một sự nghiệp vĩ đại? Tại sao bạn hài lòng với sở thích? Tại sao bạn sẽ thất bại?

Nguồn: TEDvn Thứ năm, 9/4/2015, 14:47
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản