MULTIMEDIA

Kiểm soát cảm xúc trong đàm phán

Những cảm xúc lo lắng, giận dữ ảnh hưởng thế nào đến quá trình đàm phán? Và làm sao kiểm soát những cảm xúc để đạt được thỏa thuận tốt nhất?

LÂM NGHI Thứ ba, 15/1/2019, 14:26
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản