MULTIMEDIA

Hệ thống lấy sách độc đáo tại Thư viện New York

Một trong những cản trở của những người yêu sách khi tới các thư viện lớn, đó là mất quá nhiều thời gian để tìm và lấy sách. Những người mê đọc sách ở thành phố New York cũng không phải là ngoại lệ.

Nguồn: VTV Thứ hai, 17/10/2016, 10:37
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản