E-PAPER

MULTIMEDIA

Hàn Quốc: Tăng năng suất cây trồng bằng... âm nhạc

Đó là những gì đang được áp dụng tại mô hình nông trại thông minh tại Hàn Quốc, giúp cây trồng tăng năng suất và giảm sâu bệnh.

Nguồn: VTV Thứ hai, 5/12/2016, 10:51
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản