E-PAPER

MULTIMEDIA

Đô thị sáng tạo phía đông TP.HCM đang dần hình thành

Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM vừa đưa ra đề án "Hình thành và phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP" để lấy ý kiến. Mục tiêu cốt lõi của khu đô thị này sẽ trở thành hạt nhân thực hiện cuộc CMCN lần thứ 4 của TP.HCM và khu vực; dựa trên nền tảng phát triển mũi nhọn là kinh tế tri thức và hợp tác phát triển.

Thanh Hoàng-Băng Tâm Thứ năm, 10/9/2020, 15:13
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản