MULTIMEDIA

Cuộc thi viết và video - Chương trình truyền thông Doanh nhân với người tiêu dùng

Chương trình truyền thông Doanh nhân với người tiêu dùng do Báo Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp cùng Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM tổ chức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tình cảm và hành động của người tiêu dùng sau 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Thanh Quỳnh Thứ năm, 14/11/2019, 07:26
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản