MULTIMEDIA

3 điểm mới có lợi cho NLĐ khi nhận tiền lương từ 1/1/2021

Nếu bị trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, được đền bù một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm. Đây là một điểm mới liên quan quyền lợi của người lao động khi nhận lương kể từ ngày 1-1-2021 trong Bộ luật Lao động 2019 

Băng Tâm Thứ hai, 16/11/2020, 16:13
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản