Multimedia

Cần quan tâm đến quy hoạch để phát triển thị trường bất động sản bền vững

Cần quan tâm đến quy hoạch để phát triển thị trường bất động sản bền vững

Ông Bùi Hiền - Tổng giám đốc Southern Group đánh giá nghị định số 10, sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai là điểm tích cực, công nhận chính thức các sản phẩm bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, để phát triển bền vững bất động sản nghỉ dưỡng cũng như thị trường bất động sản nói chung, ông Hiền cho rằng cần phải quan tâm đến quy hoạch. “Giữa các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà đầu tư phải có tiếng nói chung, làm sao phải đưa ra được một quy hoạch tổng thể tốt nhất, để thành phố của chúng ta đẹp nhất”, ông Hiền đã chia sẻ như vậy trong chương trình Cafe với Doanh Nhân Sài Gòn.

DNSG Thứ bảy, 27/5/2023, 06:00

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản