Quản trị

Bổ nhiệm Giám đốc Quốc gia BNI Việt Nam

Hoàng Dung 14/05/2024 - 14:52

Theo BNI Toàn cầu và BNI Việt Nam, Bà Christine Hồ Thuỵ Hồng Phúc được bổ nhiệm làm Giám đốc Quốc gia BNI Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của BNI tại Việt Nam và đối với cá nhân bà.

Chủ tịch BNI Việt Nam - Ông Michael Hồ Quang Minh chia sẻ: “Tôi chính thức thông báo bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc trở thành Giám đốc Quốc gia BNI Việt Nam và cùng tôi để hỗ trợ thành viên bứt phá thành công. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận niềm vui này và cùng nhau cam kết làm việc, tận dụng các nguồn lực và sự hỗ trợ tốt nhất đến từ BNI Toàn cầu để giúp cho mỗi thành viên BNI gia tăng cơ hội kinh doanh và tăng doanh thu nhiều hơn nữa".

z5438833250900_bd950a2902cf49181e959270032ea784.jpg

Bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc, với kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và nhiều năm làm việc tại BNI Việt Nam, đã từng giữ vị trí Giám đốc Vận hành và có đóng góp quan trọng vào các mối quan hệ đối tác quốc tế của BNI.

Trong vai trò mới, bà sẽ tiếp tục hỗ trợ và mở rộng cơ hội kinh doanh cho các thành viên BNI Việt Nam. BNI Việt Nam cũng cam kết tổ chức các sự kiện gặp gỡ và kết nối để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh, cũng như liên tục cải thiện chất lượng hỗ trợ cho thành viên.

z5438833258987_fd7e66e8a6a5fb831b2325084f3c91e2.jpg

Và để hỗ trợ tốt nhất cho các thành viên, BNI Việt Nam sẽ liên tục tổ chức các sự kiện gặp gỡ và kết nối trong những tuần tới để các Thành viên của chúng ta có thể gặp gỡ đội ngũ BNI Toàn cầu, Chủ tịch BNI Việt Nam - ông Hồ Quang Minh và Giám đốc Quốc Gia BNI Việt Nam - Bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc, bên cạnh đó sẽ thảo luận về những chiến lược và kế hoạch sắp tới của BNI Việt Nam.

"Với sự lãnh đạo của bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc, chúng tôi tin rằng BNI sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai, đại diện BNI cho biết.

Hoàng Dung