Trong nước

TP.HCM phấn đấu trở thành một trong những địa phương đi đầu trong thu hút nhân tài

Nguyễn An 02/05/2024 11:13

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 899/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đây là định hướng của lãnh đạo Thành phố trong việc phấn đấu đưa TP.HCM trở thành một trong 5 địa phương đi đầu cả nước về các chỉ số thu hút và phát triển nhân tài.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách trọng dụng và phát huy năng lực người có tài năng. Tạo đột phá về thu hút, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, các ngành có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra.

thanh-pho-thu-duc-tp-ho-chi-minh-41120.jpg
Đến năm 2050, TP.HCM định hướng trở thành một trong 5 địa phương đi đầu cả nước về thu hút nhân tài

Cụ thể, trong năm 2025, TP.HCM định hướng thu hút nhân tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước đạt ít nhất 10% so với tổng số tuyển dụng mới.

Đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, TP.HCM phấn đấu tiếp tục duy trì tỉ lệ nhân tài thu hút vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hằng năm.

Trong đó, phấn đấu đạt 100% nhân tài (được công nhận) tiếp tục ở lại làm việc sau 5 năm được thu hút và trọng dụng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước. Tỉ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ đạt 30% vào năm 2025; đạt 60% vào năm 2030 để tiến tới đạt 100% vào năm 2050.

Song song đó, TP.HCM sẽ cho xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách để thu hút, trọng dụng nhân tài. Đồng thời, Thành phố khuyến khích phát hiện, tiến cử nhân tài và nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng nhân tài.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài. Đồng thời, xây dựng môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp và môi trường sống văn minh, hiện đại. Qua đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thu hút, trọng dụng nhân tài…

Nguyễn An