Trong nước

TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đầu tư phát triển, mở rộng thị trường

Thanh An 16/04/2024 - 11:46

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2024 - 2025.

Theo đó, TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đầu tư phát triển, mở rộng thị trường; kết nối cung cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ như: Xây dựng, tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ theo các chương trình hỗ trợ lãi suất đầu tư và các chính sách ưu tiên của Thành phố.

Đồng thời, tổ chức Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu TP.HCM; hỗ trợ quảng bá, phát triển doanh nghiệp có sản phẩm được bình chọn tại chương trình. Đổi mới, tăng cường các hoạt động truyền thông về công nghiệp hỗ trợ. Cùng với đó, mở rộng Trung tâm trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Thành phố. Tổ chức hội chợ, triển lãm và các hoạt động xúc tiến, kết nối cung cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp vi mạch, tạo điều kiện để TP.HCM bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xây dựng đô thị thông minh.

1-danh-sach-cac-khu-cong-nghiep-o-tphcm.jpg
TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2024 - 2025

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất như: Khảo sát, đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản lý chất lượng, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ cho sản phẩm công nghệ cao.

Mặt khác, Thành phố còn hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ như: Xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, quan tâm thực hiện việc kiểm định theo các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực ASEAN do các tổ chức quốc tế thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo Quyết định số 248 ngày 19/1/2022 của UBND TP.HCM về ban hành Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM giai đoạn từ nay đến năm 2025. Đào tạo nâng cao trình độ, năng lực quản trị, năng lực sản xuất và quản trị chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Cùng với đó, hỗ trợ giải quyết nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ gồm: Tiếp tục thực hiện quy hoạch phân khu công nghiệp hỗ trợ trong các khu công nghiệp (KCN) theo chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Thành phố sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả và phát triển mô hình nhà xưởng cao tầng. Hoàn thành lập quy hoạch phân khu xây dựng đối với KCN Phạm Văn Hai I và Phạm Văn Hai II; bổ sung, hoàn thiện các pháp lý cần thiết để thành lập KCN hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.

Song song đó, xây dựng triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển đổi 5 khu chế xuất, KCN gồm: Khu chế xuất Tân Thuận, KCN, KCN Cát Lái, KCN Hiệp Phước, KCN Bình Chiểu theo Đề án “Định hướng phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM giai đoạn 2023 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045” và Kế hoạch triển khai đề án theo Quyết định số 1354.

Ngoài ra, TP.HCM còn cho vận hành Cổng thông tin công nghiệp hỗ trợ như: Vận hành và hoàn thiện cổng cơ sở dữ liệu sản phẩm công nghiệp chủ lực và công nghiệp hỗ trợ của Thành phố. Điều tra, đánh giá tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM.

Thanh An