Trong nước

Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch vùng Đông Nam bộ

Nguyễn An 11/04/2024 11:19

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 10/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông báo nêu rõ, vùng Đông Nam bộ là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước với hạt nhân là TP.HCM - trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có sức hút và lan tỏa lớn của vùng và cả nước. Vùng là nơi tập trung nguồn lực lớn nhất và có trình độ phát triển đứng đầu cả nước, là nền tảng quan trọng cho đột phá phát triển trong giai đoạn tới.

Thường trực Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương trong quá trình lập, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch vùng Đông Nam bộ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Do đó, để sớm hoàn thiện nội dung Quy hoạch vùng Đông Nam bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tiếp thu các ý kiến của Thường trực Chính phủ và các đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện Quy hoạch vùng Đông Nam bộ.

muc-tieu-quy-hoach-vung-dong-nam-bo-1.jpg
Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch vùng Đông Nam bộ

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần làm sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vùng Đông Nam bộ đối với quốc gia trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại để tìm ra tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của vùng; xác định rõ điểm nghẽn, nguyên nhân dẫn đến hạn chế sự phát triển trong thời gian qua để có giải pháp phù hợp, đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể mang tính đột phá để triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xác định tại quy hoạch vùng.

Thường trực Chính phủ yêu cầu một số nội dung cụ thể cần rà soát, hoàn thiện quy hoạch vùng: Nghiên cứu, bố trí nội dung quy hoạch rõ ràng, mạch lạc hơn theo tổ chức các không gian (giao thông, văn hóa, các dòng sông, phát triển, khoa học và đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, ngầm…).

Theo đó cần lưu ý một số không gian: Không gian phát triển giao thông hướng đến tiêu chuẩn quốc tế, có tầm nhìn xa, lưu ý đối với bến cảng trung chuyển Cần Giờ trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư, nghiên cứu xem xét lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, có năng lực kinh nghiệm, đầu tư tổng thể nhằm phát huy tối đa năng lực khai thác của hệ thống cảng biển, cạnh tranh lành mạnh với các cảng biển trong khu vực và vùng Đông Nam Á; Không gian phát triển đô thị mang tính bền vững, gắn với môi trường sinh thái; Không gian phát triển giáo dục hướng tới phát triển các trường đại học mang tầm cỡ quốc tế…

Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu, làm rõ thêm vị trí, vai trò động lực của "Đô thị sân bay Long Thành" trong khu vực, là đô thị hiện đại, đẳng cấp quốc tế, cùng với các đô thị Nhơn Trạch, TP.HCM, TP. Vũng Tàu thành cụm đô thị cửa ngõ của vùng kết nối với quốc tế cả về đường không và đường biển. Đồng thời, đẩy mạnh, tăng cường nguồn lực từ hợp tác công tư, xã hội hóa và tập trung khai thác các nguồn lực đất đai, tài nguyên, con người.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình chủ động, khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn thiện Quy hoạch vùng Đông Nam bộ.

Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch vùng Đông Nam bộ nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch chuyên ngành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 4 năm 2024.

Nguyễn An