Chuyện làm ăn

Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn cấp định mức nước bằng định danh cá nhân

Tiểu Oanh 10/04/2024 10:30

Nhằm đảm bảo quyền lợi, nhu cầu thiết yếu của người dân về nước sạch và khuyến khích tiết kiệm nước, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và các đơn vị cấp nước thành viên thống nhất thủ tục đăng ký, cắt chuyển định mức nước sinh hoạt sẽ thực hiện theo số định danh cá nhân.

Từ ngày 1/7/2021, Luật Cư trú 68/2020/QH14 có hiệu lực thi hành, khi người dân có thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú, Công an sẽ cập nhật vào trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy. Đến ngày 31/12/2022, Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy sẽ hết hiệu lực.

458-202404100944511.png

‎Trên cơ sở Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND của UBND TP.HCM, SAWACO và các đơn vị cấp nước thành viên thống nhất thủ tục đăng ký, cắt chuyển định mức nước sinh hoạt sẽ thực hiện theo số định danh cá nhân. Bên cạnh đó, tiến hành thu thập, cập nhật số định danh cá nhân để làm cơ sở quản lý và cấp định mức nước sinh hoạt, tạo điều kiện cho người dân hưởng giá nước trong định mức theo quy định đồng thời đảm bảo nguyên tắc "Một nhân khẩu chỉ đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước".

458-202404100944512.png

Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn đã và đang triển khai kế hoạch thu thập, cập nhật số định danh cá nhân và quản lý định mức nước sinh hoạt nhằm thống nhất, đồng bộ trong toàn Tổng công ty và các công ty cấp nước thành viên trong việc quản lý dữ liệu định mức nước sinh hoạt; giữ ổn định trong công tác quản lý, đăng ký định mức nước sinh hoạt, tránh gây xáo trộn, phiền hà cho khách hàng.

458-202404100944513.png
‎Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và khai thác dữ liệu khách hàng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Để thuận tiện hơn cho khách hàng, Công ty đã chấp nhận cấp định mức nước sinh hoạt căn cứ thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID và cổng dịch vụ công quốc gia. Trong trường hợp không khai thác được thông tin cư trú qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, vẫn cần có xác nhận của cơ quan quản lý cư trú đối với trường hợp sinh viên, người lao động thuê nhà để ở, người ở tỉnh khác đến tạm trú tại TP.HCM để cấp định mức nước sinh hoạt theo quy định.

Công ty đã triển khai tiếp nhận đăng ký định mức nước sinh hoạt, thu thập số định danh khách hàng trực tuyến thông qua nhiều hình thức đơn giản, tạo thuận lợi cho khách hàng như: quét mã QR từ ứng dụng Zalo OA, qua đường dẫn chăm sóc khách hàng trên thiết bị di động hoạt động trên hai hệ điều hành phổ biến là Android, IOS…

pr.jpg

Đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương công khai thủ tục cấp định mức nước, cử nhân viên đến trực tiếp đến từng nhà khách hàng thu thập số định danh theo kế hoạch, hướng dẫn khách hàng cách thức cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng, cách khai báo thông tin đăng ký định mức nước mà không cần phải đến Công ty.

"Quyết tâm trong công tác thu thập, cập nhật mã định danh cá nhân để cấp định mức nước sinh hoạt, Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn phấn đấu để đạt mục tiêu như kế hoạch đề ra", đại diện công ty cho biết.

Tiểu Oanh