Tài chính, chứng khoán, ngân hàng

Thủ tướng yêu cầu đôn đốc đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng

Nguyễn An 08/04/2024 - 12:08

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 32 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024.

Theo công điện được ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới, trong nước, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả hơn. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu phải khẩn trương rà soát toàn diện, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng kết quả thực hiện hạn mức tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế, từng ngành, từng lĩnh vực để theo thẩm quyền và quy định của pháp luật có biện pháp điều hành hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2024 hiệu quả, khả thi, kịp thời hơn nữa. Tuyệt đối không được để ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm nhằm bảo đảm thực hiện được các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã đề ra trong năm 2024 và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Trong trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định.

hd-bank-tien-mat-zig-1-3088.jpg
Thủ tướng tiếp tục đôn đốc các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phù hợp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay gắn với tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng, phục vụ, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng cũng chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện công khai mặt bằng lãi suất cho vay; tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số... Nhất là nỗ lực phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay để góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Song song đó, các tổ chức tín dụng cũng cần đẩy mạnh triển khai hiệu quả và bảo đảm công khai, minh bạch các gói tín dụng ưu đãi phù hợp với đặc thù của từng tổ chức tín dụng đối với các lĩnh vực quan trọng, tăng cường trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong việc thấu hiểu, chia sẻ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên tinh thần cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển bền vững, lâu dài.

Nguyễn An