Trong nước

Gần 6.500 tỷ đồng để làm 3 dự án đường cao tốc

Nguyễn An 5/4/2024 6:00

Bộ Giao thông Vận tải và 8 địa phương vừa được Chính phủ giao bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 khoảng 6.458 tỷ đồng để thực hiện 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia.

Cụ thể, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc giao dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Giao thông Vận tải và 8 địa phương để thực hiện 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 58/2022/QH15, Nghị quyết số 59/2022/QH15 và Nghị quyết số 60/2022/QH15.

Theo đó, giao bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 cho Bộ Giao thông Vận tải 2.571 tỷ đồng và UBND 8 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng với tổng vốn là 3.887 tỷ đồng để thực hiện 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia.

duong-cao-toc-khong-lan-dung-khong-tram-nghi-144.jpg
Bộ Giao thông Vận tải và 8 địa phương được giao dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 để thực hiện 3 dự án đường cao tốc

Phó thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố trên căn cứ dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 được giao quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, đúng mục đích, hiệu quả.

Riêng thời gian thực hiện giải ngân số vốn được giao bổ sung thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và đầu tư công.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải và 8 địa phương trên phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật, cũng như thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính được yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Nguyễn An