Diễn đàn

Tượng đài phải là hình ảnh của đội ngũ doanh nhân

Đỗ Văn Nho (*) 25/03/2024 17:01

Tôi nghĩ, việc xây dựng tượng đài doanh nhân là cần thiết và đội ngũ doanh nhân cùng đóng góp xây dựng.

Hiện nay, từ Trung ương đến các cấp chính quyền địa phương đều công nhận vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong việc góp phần phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Do vậy, việc xây dựng tượng đài doanh nhân để ghi nhận nỗ lực, sự đóng góp của doanh nhân là cần thiết. Các lực lượng anh hùng dân tộc, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ đều có tượng đài vì đã đóng góp cho xã hội, đất nước. Vậy, lực lượng doanh nhân cũng nên có một tượng đài. Qua đó, giúp đội ngũ doanh nhân thấy được vai trò và ý thức được trách nhiệm của mình nhiều hơn nữa, phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của đất nước, làm giàu cho xã hội chứ không phải chỉ cho cá nhân.

ong-nho-1(1).jpg

Về việc có ý kiến chỉ cần vinh danh bằng cách trao các giải thưởng, bằng khen chứ không nhất thiết phải xây dựng tượng đài, tôi cho rằng các lực lượng khác cũng có những giải thưởng, danh hiệu nhưng vẫn cần tượng đài.

Và đã gọi là tượng đài doanh nhân, thuộc lĩnh vực kinh doanh thì nên ở một trung tâm thương mại, hoặc một quảng trường nào đó. Tất nhiên, về vị trí cụ thể, phù hợp thì cần phải tham khảo ý kiến các nhà chuyên môn, các cơ quan chức năng quản lý xem xét. Thứ hai, quan trọng là tượng đài phải đưa hình ảnh tập thể doanh nhân chứ không phải một cá nhân cụ thể.

Về kinh phí, đội ngũ doanh nhân cùng đóng góp xây dựng, dưới sự chủ trương chỉ đạo của Nhà nước và nhân dân cùng đồng tình với việc công nhận những đóng góp vào sự phát triển đất nước của đội ngũ doanh nhân thì tượng đài sẽ có giá trị. Và trước khi thực hiện ý tưởng xây dựng tượng đài doanh nhân, cần phải tổ chức những hội thảo để có thêm nhiều ý kiến, cách làm tốt đẹp cụ thể hơn.

(*) Tổng giám đốc Công ty TNHH SXTM Trang Mỹ Tân,
Phó chủ tịch thường trực Hội Doanh nghiệp quận Tân Bình

Đỗ Văn Nho (*)