Diễn đàn

Xây dựng tượng đài doanh nhân là thể hiện vai trò của doanh nhân

Đinh Hồng Kỳ (*) 25/03/2024 13:59

Xây dựng tượng đài doanh nhân không chỉ là sự nhìn nhận, mà còn thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về vai trò không thể phủ nhận của doanh nhân Việt Nam.

Hiểu được những khó khăn, những thăng trầm của doanh nghiệp, chúng ta mới thấy được sự đóng góp to lớn của giới doanh nhân đối với đất nước. Xây dựng tượng đài doanh nhân không chỉ là sự nhìn nhận, mà còn thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về vai trò không thể phủ nhận của doanh nhân Việt Nam.

k-1-(1).png

Khi đất nước phát triển, cơ hội mở ra cho doanh nhân tham gia vào thị trường toàn cầu. Điều ấy không chỉ giúp họ tăng cường vị thế trong cộng đồng doanh nghiệp quốc tế mà còn làm nổi bật vai trò của doanh nhân trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác và thúc đẩy sự phát triển.

Ở các quốc gia phát triển, giới doanh nhân thường được tôn vinh và đóng góp ý kiến quan trọng trong các chính sách của Chính phủ, thậm chí là trong các cuộc bầu cử tổng thống.

Vai trò của doanh nghiệp trong xã hội không chỉ dừng lại ở việc tạo ra lợi ích kinh tế mà còn bao gồm cả trách nhiệm xã hội và môi trường. Doanh nhân là những người đi đầu trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và đóng góp vào hoạt động cộng đồng, từ các chương trình giáo dục đến xã hội. Đồng thời, việc nộp thuế của doanh nghiệp cũng là nguồn tài chính quan trọng cho quốc gia, giúp xây dựng hạ tầng và phúc lợi xã hội.

Việc xây dựng tượng đài doanh nhân không chỉ là một biểu tượng mà còn là minh chứng sống về sự cam kết và đóng góp của giới doanh nhân cho tương lai của đất nước.

(*) Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM

Đinh Hồng Kỳ (*)