Diễn đàn

Khích lệ tinh thần lãnh đạo cho thế hệ trẻ

ThS. Trần Thị Thu Trang (*) 16/03/2024 - 11:42

Việc xây dựng tượng đài doanh nhân sẽ nêu những tấm gương tích cực về tinh thần lãnh đạo cho thế hệ trẻ. Bằng cách tôn vinh những doanh nhân thành công và những người có tinh thần cống hiến, chúng ta có thể lan tỏa những giá trị quan trọng về sự kiên trì, sáng tạo và sự đóng góp vào xã hội. Điều này không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn tạo ra một xã hội công bằng và phát triển bền vững.

tran-thi-trang-1.jpg

Trong xã hội hiện đại, đội ngũ doanh nhân được xem là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định nhằm thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của nền kinh tế nước nhà trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sự cống hiến của họ cho nền kinh tế đất nước dường như thường bị lơ là, khiến cho những nỗ lực và đóng góp của họ không nhận được sự đánh giá xứng đáng. Đó là lý do tại sao việc xây dựng tượng đài doanh nhân trở nên cần thiết và ý nghĩa hơn bao giờ hết ở thời điểm này.

Trước hết, tượng đài doanh nhân là một biểu tượng để tôn vinh sự đóng góp thầm lặng của các doanh nhân. Đây không chỉ là một cách để ghi nhận và tôn vinh những thành tựu của họ mà còn là cách để thể hiện sự trân trọng đối với những nỗ lực mà họ đã bỏ ra. Qua việc xây dựng tượng đài, chúng ta có thể gửi đi thông điệp rõ ràng về việc công nhận và động viên các doanh nhân, tạo ra một môi trường tích cực để khích lệ họ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

Thứ hai, xây dựng tượng đài doanh nhân cũng có ý nghĩa động viên đối với cộng đồng doanh nhân, những người không chỉ làm việc để thành công mà còn để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc thấy mình được tôn vinh và đánh giá cao qua việc xây dựng tượng đài sẽ giúp họ được động viên và quyết tâm hơn trong công việc. Đồng thời, nó cũng là cơ hội để cộng đồng doanh nhân thắt chặt tình đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra một môi trường làm việc tích cực và đầy cảm hứng.

Ngoài ra, xây dựng tượng đài doanh nhân cũng đưa ra những tấm gương tích cực về tinh thần lãnh đạo cho thế hệ trẻ. Bằng cách tôn vinh những doanh nhân thành công và những người có tinh thần cống hiến, chúng ta có thể lan tỏa những giá trị quan trọng về sự kiên trì, sáng tạo và sự đóng góp vào xã hội. Điều này không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn tạo ra một xã hội công bằng và phát triển bền vững.

Cuối cùng, xây dựng tượng đài doanh nhân không chỉ là việc của Chính phủ hay các tổ chức lớn mà còn là trách nhiệm của toàn bộ cộng đồng. Chúng ta cần phải cùng nhau nhận ra và tôn trọng những nỗ lực và đóng góp của những người đã làm nên thành công của xã hội. Chỉ khi chúng ta hỗ trợ lẫn nhau mới có thể xây dựng được một cộng đồng vững mạnh và phát triển. Do đó, việc xây dựng tượng đài doanh nhân không chỉ là việc làm hợp lý mà còn là một phần quan trọng xây dựng một xã hội công bằng và phát triển.

(*) Giám đốc Công ty TNHH Đại lý thuế Hợp Luật, Trợ lý Trưởng khoa Tài chính Thương mại, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

ThS. Trần Thị Thu Trang (*)