Nguồn nhân lực

Nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, lương hưu cho người cao tuổi

Thanh An 13/03/2024 - 11:28

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đề xuất với Chính phủ phương án nâng dần mức chuẩn trợ cấp xã hội cho người cao tuổi trong năm 2024.

Cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi nhưng chưa đến một nửa số người cao tuổi có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm, trợ cấp xã hội. Do đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất 2 phương án tăng chuẩn trợ cấp xã hội cho nhóm người cao tuổi.

Phương án 1 là nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hằng tháng từ 360.000 đồng/người lên 500.000 đồng, tương đương 33% chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Phương án 2 là nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hằng tháng từ 360.000 đồng/người lên 750.000 đồng, tương đương 50% chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội sẽ phần nào cải thiện đời sống cho người cao tuổi. Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết cũng sẽ tổ chức nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện Luật Người cao tuổi trong năm nay để trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, theo hướng nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mở rộng đối tượng trợ giúp xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng thời, Bộ cũng sẽ trình ban hành Chiến lược quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện mục tiêu 100% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác người cao tuổi…

25(1).jpg
Nhóm người cao tuổi Việt Nam sẽ được nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội và lương hưu trí trong năm 2024

Việt Nam hiện có trên 7 triệu người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, với gần 734.000 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể… Đến nay, nhóm lao động cao tuổi đã đóng góp 2 triệu ngày công, hiến hơn 1 triệu m2 đất, 260 tỷ đồng thực hiện phong trào nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương đang gặp khó khăn trong bố trí nguồn kinh phí khám chữa bệnh định kỳ tại cơ sở cho người cao tuổi và vẫn chưa có nhiều sự quan tâm, bố trí khu vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng cho nhóm này.

Đặc biệt, chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi cũng còn hạn chế, ở mức thấp. Mức chuẩn trợ cấp xã hội cho người cao tuổi hiện nay khoảng 360.000 đồng/tháng, chỉ bằng khoảng 17% thu nhập bình quân, 24% chuẩn nghèo nông thôn giai đoạn 2021-2025, mới chỉ hỗ trợ được một phần nhu cầu thiết yếu của người dân.

Thanh An