Kinh tế số

FPT IS là thành viên tổ chức quốc tế CREST

H.Ng 28/02/2024 13:10

Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã trở thành thành viên của tổ chức CREST cho dịch vụ kiểm thử xâm nhập (Pentest). Việc đạt được các chứng nhận quốc tế như: ISO27001, ISO20000, PCI.QSA Company và CREST… thể hiện cam kết của FPT IS với khách hàng về chất lượng dịch vụ an toàn thông tin đạt chuẩn thế giới.

Tháng 2/2023, dịch vụ Pentest của FPT IS đã vượt qua vòng đánh giá nghiêm ngặt của tổ chức CREST, đưa FPT IS trở thành một trong số ít các công ty hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam đủ điều kiện là thành viên chính thức của CREST.

FPT IS hiện cũng là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bộ đôi chứng nhận CREST cho dịch vụ Pentest và PCI.QSA cho dịch vụ tư vấn, đánh giá, cấp chứng nhận PCI.DSS.

fpt.jpg

Dịch vụ Pentest của FPT IS được CREST đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về năng lực chuyên gia, kinh nghiệm chuyên môn, khả năng công nghệ, các chính sách, quy trình, thủ tục và đạo đức nghề nghiệp liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.

Trở thành thành viên của CREST là bước tiến quan trọng của FPT IS trên tiến trình chuẩn hóa dịch vụ Pentest theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu của khách hàng về vấn đề bảo mật tại Việt Nam cũng như phạm vi toàn cầu. Đây cũng là bước đi quan trọng của FPT IS trong chiến lược toàn cầu hóa.

fpt1.png

Trước khi được xác nhận tư cách thành viên của CREST, FPT IS là thành viên của Hội đồng Tiêu chuẩn An ninh thẻ thanh toán (PCI SSC) và được phép cung cấp dịch vụ tư vấn, đánh giá và cấp chứng nhận PCI.DSS.

Hiện FPT IS sở hữu trung tâm quản trị hệ thống và giám sát an toàn thông tin toàn cầu, được xây dựng tập trung hóa, hướng tới mục tiêu sẽ cung cấp dịch vụ cho 100 khách hàng quốc tế, với hơn 1.000 nhân viên và doanh thu 30 triệu USD vào năm 2026.

H.Ng