Trong nước

TP.HCM sẽ hỗ trợ gần 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2024-2028

Nguyễn An 22/02/2024 - 14:26

Theo kế hoạch 433/KH-UBND triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2024 - 2028 do UBND TP.HCM ban hành, TP.HCM sẽ hỗ trợ cho hơn 1.000 dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo; hơn 700 dự án ở giai đoạn ươm tạo và hơn 200 dự án ở giai đoạn tăng tốc tiếp cận với các nhà đầu tư mạo hiểm đến năm 2028.

Để hoàn thành mục tiêu trên, TP.HCM sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho các tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu có hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và các tổ chức khác có liên quan trên địa bàn TP.HCM (gọi tắt là các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo) về hình thức và nội dung hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

z4828959234775_3f297f918838ddc15fe47de98884b287.jpg
TP.HCM sẽ hỗ trợ cho gần 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2024-2028

Song song với đó, TP.HCM cũng sẽ tổ chức tập huấn các chính sách, phương thức triển khai thực hiện, định hướng nội dung đổi mới sáng tạo cho các cơ quan quản lý nhà nước được giao kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, tổ chức triển khai hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hàng năm.

Các sở ban ngành, UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện và các đơn vị có liên quan trên địa bàn TP sẽ phải tham gia các lớp tập huấn về cách thức thực hiện chính sách hỗ trợ do UBND TP.HCM tổ chức. Trong đó, việc tập huấn sẽ đặt trọng tâm vào xây dựng sổ tay hướng dẫn triển khai các chính sách hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại TP.HCM.

Bên cạnh công tác tổ chức hỗ trợ ứng dụng và thử nghiệm các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, trong giai đoạn 2024-2028, TP.HCM sẽ hỗ trợ các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo được ứng dụng và đánh giá khả năng triển khai trong môi trường thực tế theo hình thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Cơ quan chủ trì các hoạt động nêu trên là Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Nguyễn An