Thời sự

Bà Võ Thị Trung Trinh làm Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM

PV 30/01/2024 21:40

Chiều 30/1, UBND TP.HCM đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm bà Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Cùng với việc bổ nhiệm tân Giám đốc Võ Thị Trung Trinh, UBND TP.HCM cũng điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

tt_chuyen_doi_so.jpeg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Võ Thị Trung Trinh và ông Nguyễn Đức Chung nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định Trung tâm Chuyển đổi số là công cụ quan trọng giúp Thành phố trong bước phát triển mới, hướng đến mục tiêu vận hành Thành phố thông minh, chuyển đổi số cơ bản đối hoạt động của nền hành chính, nền kinh tế, hướng đến xây dựng xã hội số.

Chúc mừng tân Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm, ông Phan Văn Mãi đề nghị hai cán bộ phải tập trung xây dựng Trung tâm, tạo giá trị cụ thể, đóng góp cho Thành phố. Đây là nhiệm vụ, sứ mệnh nặng nề. Do đó, lãnh đạo Trung tâm Chuyển đổi số cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, quy chế, kế hoạch hoạt động, chậm nhất là quý I-2024. Đồng thời, phải thiết kế mục tiêu cao, có kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu xây dựng nền hành chính TP hoạt động thông suốt, nhanh, chính xác, hiệu quả hơn. Trung tâm sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động của Trung tâm, hoàn thiện chậm nhất trong quý 1/2024.

Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trực thuộc UBND TP.HCM. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, biên chế, ngân sách và hoạt động từ UBND Thành phố, chịu sự hướng dẫn chuyên môn về quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm có chức năng thực hiện các nhiệm vụ về triển khai, thực thi các chương trình, đề án, kế hoạch chuyển đổi số, đô thị thông minh; cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp Thành phố; thực hiện các chức năng khác về chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM Võ Thị Trung Trinh khẳng định, Trung tâm sẽ đi vào hoạt động ngay để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2024 và giai đoạn tới. Đồng thời, Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, UBND quận, huyện và Thành phố Thủ Đức, triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số năm 2024, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm của TP.HCM.

Được biết, trước khi giữ vị trí Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, bà Võ Thị Trung Trinh từng làm Trưởng phòng Thông tin, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố.

PV