Sự kiện

Công ty Cấp nước Phú Hòa Tân xét công nhận giải pháp sáng kiến năm 2023

Bích Ngọc 05/12/2023 14:00

Ngày 27/11, Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức Hội đồng xét sáng kiến giải pháp tại đơn vị để họp xét công nhận giải pháp, sáng kiến của cán bộ công nhân viên trong năm 2023.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và công khai, các thành viên Hội đồng sáng kiến đã nhận xét, đánh giá 8 hồ sơ sáng kiến, giải pháp của cán bộ công nhân viên tại công ty với các tiêu chí đánh giá xem xét bao gồm: Tóm tắt báo cáo giải pháp, sáng kiến; thời điểm áp dụng; tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng, hiệu quả mang lại; phạm vi ảnh hưởng... đồng thời chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế của các giải pháp, sáng kiến.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các thành viên trong hội đồng cho rằng, các sáng kiến phải đảm bảo tính lan tỏa, ảnh hưởng sâu rộng và giá trị thực tiễn. Đặc biệt là hiệu quả sáng tạo so với những cách làm cũ, mang tính nghiên cứu chuyên sâu gắn với việc thực hiện công tác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên trong quá trình công tác.

hoi-dong.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại hội đồng, ông Dương Văn Hòa - Giám đốc công ty ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ công nhân viên tại đơn vị trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khuyến khích tinh thần phát huy sáng kiến, sáng tạo nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chuyên môn của các phòng, đội trong công ty vào công việc; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, tiết kiệm chi phí, thời gian, nâng cao chất lượng công việc trong đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn cho khách hàng.

“Những sáng kiến có chất lượng cao, có thể xem xét làm đề tài nghiên cứu khoa học và gửi xem xét tại Hội đồng khoa học công nghệ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn”, ông Hòa cho biết.

Hội đồng sáng kiến đã thống nhất công nhận 4 giải pháp cấp cơ sở và 4 sáng kiến cấp cơ sở, gồm:

Phần mềm quản lý thiết bị vận hành; Xây dựng phần mềm tổng thể quản lý công tác đồng hồ nước và chỉ số nước tiêu thụ của khách hàng, công tác nghiệp vụ Phòng kinh doanh; Giải pháp tạm ngưng cung cấp nước đồng hồ nước 15mm bằng nút bít joint cao su đặc chế; Công cụ tính thu bổ sung chênh lệch tiền nước; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ thay đổi cỡ đồng hồ nước, hỗ trợ công tác chống thất thoát nước vô hình tại đơn vị; Đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn quy trình trong công tác dịch vụ khách hàng; Đổi mới trong công tác Xây dựng Đoàn bằng Khai thác ứng dụng Văn phòng điện tử trong công tác Đoàn vụ; Báo cáo Thống kê số liệu hóa đơn và thu tiền.

Bích Ngọc