Thể thao

Việt Nam sẽ có khoảng 500 sân golf vào năm 2030

Minh Huy 14/10/2023 - 09:52

Theo quy hoạch sân golf thời kỳ 2021-2030, Việt Nam có thể có 400-500 sân golf trên toàn quốc.

n_n-m_2030_qu-ng_binh_s-_co_it_nh-t_04_san_golf.jpg

Theo nhận định, lĩnh vực golf tại Việt Nam đã và đang có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Cuộc đua đầu tư đang nóng dần giữa các nhà đầu tư cũng như giữa các địa phương với nhau. Ngoài ra, cuộc đua đầu tư sân golf được cộng hưởng bởi những câu chuyện đầu tư khác liên quan đến bất động sản, du lịch, hàng không…

Trước năm 2021, các dự án sân golf đều phải trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để trình Chính phủ xem xét cấp chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, từ khi có Nghị định 31/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, UBND các tỉnh đã được quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhìn từ góc độ đầu tư, toàn quốc đang diễn ra một cuộc đua đầu tư sân golf, đặc biệt là sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2020 về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf, theo đó tháo gỡ nhiều rào cản pháp lý trước đó đối với lĩnh vực này.

Đầu tư sân golf thu hút nhà đầu tư cả trong và ngoài nước bởi nhu cầu với bộ môn này tại Việt Nam đã bắt đầu tăng và còn nhiều tiềm năng trong tương lai.

Dự báo đến năm 2030, Việt Nam có thể có đến 400-500 sân golf với việc quy hoạch phát triển của các địa phương như hiện tại. Dự kiến, đến hết năm 2023, Việt Nam có khoảng gần 100 sân golf. Theo dự báo, đến năm 2025, Việt Nam có thể có tới 200 sân golf.

Tuy nhiên, thực trạng phát triển sân golf hiện nay cũng đang đặt ra những vấn đề mới, đòi hỏi sự hoàn thiện hơn nữa về khuôn khổ pháp lý cũng như định hướng phát triển.

Nhà nước cần xác định golf là một ngành kinh tế, mang lại hiệu quả tích cực cho các địa phương. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng cần xây dựng bản đồ golf trên toàn quốc, cũng như có chính sách thích hợp cho từng vùng, từng địa phương với lĩnh vực này.

Với các địa phương xa xôi, ít du khách, cần đơn giản thủ tục cấp phép sân golf để hấp dẫn nhà đầu tư trong bối cảnh một loạt tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đều mong muốn có sân golf.

Minh Huy